Gediz Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce  Ülkemiz ve bölgemiz genelinde baklagil üretimini artırmak, üreticilerimize bilinen hastalıklara dayanıklı sertifikalı tohum kullanımını teşvik maksadı ile altı çiftçimize 725 kg tohum, Özel İdare destekli alımı yapılan fernor ve tozlayıcısı  fernetti ceviz fidanları, Hayvancılığın kaba ve kesif yem ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile Gediz Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından Silajlık mısır tohumu projesi kapsamında Tarım gıda ve Hayvancılık Bakanlığı genel bütçe kaynaklı sağlanan kaynak ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğünden alınan 130 torba silajlık mısır tohumu ekimi yapılmak üzere çiftçilere bedelsiz olarak İlçe Müdürlüğü tarafından dağıtılmıştır.Yapılan proje kapsamında çiftçilerimize kaba yem desteği ve aynı zamanda alternatif 2. Ürün kullanımını yaygınlaşması sağlanmıştır. Silajlık mısır tohumu dağıtılarak yem bitkileri ekim alanları artırılarak, birim alandan elde edecek silaj veriminin artırılması hedeflenmiştir. Mısır çeşidinden alım yapılarak çiftçilerimizin elde edecekleri ürün miktarının artması sonucu hayvancılık girdileri azaltılarak, çiftçilere sertifikalı tohum kullanımı benimsetilmiş olacaktır. Ekimi yapılacak olan 650 dekar alandan yaklaşık olarak 2000 ton silaj beklenmektedir. Ayrıca Müracatı 2017 yılında gerçekleştirilen genç çiftçi projesi kapsamında 14  hak sahibine 84 adet düve dağıtımı  İlçe tarım müdürlüğünde görevli Veteriner hekimler gözetiminde gerçekleştirilmiştir.