DERNEKLERE BEYANNAME UYARISI
 
Dernekler ile ilgili tüm iş ve işlemler için (Dernekler Beyannamesi ve tüm bildirimler) internet üzerinden hızlı, ekonomik, etkin ve kolay bir şekilde yapabileceğiniz Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) hayata geçirilmiş olup; tüm derneklerin kullanımına sunulmuştur.
 
Dernek yöneticilerinin İlçe Dernekler Büro şefliğine gelmelerine gerek kalmadan beyanname ve tüm bildirimlerini internet üzerinden elektronik ortamda verebilmelerine imkân sağlanmış olup; belgelerin kâğıt ortamında verilme zorunluluğu kaldırılmıştır. DERBİS üzerinden elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerini (Genel Kurul Sonuç Bildirimi, Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi gibi) veren DERBİS kullanıcılarının, bu beyanname ve bildirimlerin ayrıca çıktısını alarak Kaymakamlık İlçe Dernekler Büro Şefliğine getirmelerine gerek yoktur.
 
İlçemizde kurulu ve faaliyette olan derneklerin, bir önceki yıla ait (01.01.2016-31.12.2016) gelir- gider işlemlerini ve diğer bilgilerini içeren Dernek Beyannamesini 5253 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 19. Maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin 84. maddesi uyarınca her yılın Nisan ayı sonuna kadar derneklerin Yönetim Kurulu Başkanları tarafından Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden doldurularak Mülki İdare Amirliğine verilmesi gerekmektedir.
 
2016 yılı beyannamelerinin alımına, Gediz Kaymakamlığı İlçe Dernekler Büro Şefliğince 01/01/2017 tarihinde başlanmış olup, belirtilen yasal süre içinde (30/04/2017) vermeyen Dernek Başkanları, Dernekler Kanunu'nun 32. maddesinin (I) bendine göre idarî para cezasıyla; beyannameleri bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler ise, yine aynı yasanın ilgili hükmünce ağır para cezası ile cezai-adli işleme tabi tutulacaktır.
 
Söz konusu idari para cezaları Dernek Başkanlarını ilgilendirdiğinden, Yönetim Kurulu Başkanlarının mutlak surette beyannamelerini zamanında vermeleri gerekmektedir.
 
Gediz İlçe Dernekler Büro Şefliği